Beth i'w Wneud

Mae Canolfan Un Blaned yn darparu'r cyngor hyn am ddim, sy'n cynnwys targedau, camau gweithredu a metrigau sylfaenol:

Mae'r dogfennau hyn ar gael gyda hyfforddiant ac adeiladu gallu ar gais:

  • Dangosyddion Perfformiad Allweddol a nodau a awgrymir. Bydd hyn yn helpu gyda meincnodi a gosod targedau.
  • Crynodeb o ddatrysiadau profedig gydag astudiaethau achos ac adnoddau.

Rhowch wybod os hoffech gael y rhain, neu unrhyw ffurf arall o gefnogaeth.

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod