Eleri Morgan,

Rheolwr y Brand,

Brecon Carreg

Y pwynt gwerthu allweddol i mi yw'r weithred o lunio llwybr llwyddo i'w ddilyn. Nid yw hyn yn rhywbeth rwyf wedi'i weld yn unman arall ac mae'n rhoi tawelwch meddwl i mi y bydd gennym nodau clir y gellir gweithredu arnynt i gyflawni yn ôl amserlen bendant. Fel y gallwch ei ddychmygu, heb yr amserlen byddai'n hawdd iawn blaenoriaethu prosiectau eraill. 

Dwi'n credu ei fod yn syniad gwych. Gall 'lleihau eich ôl troed eco' eich llethu gan faint y gwaith, ond mae'r safon yn cynnig amserlen a chyfres o nodau i helpu sefydliadau i wneud cynnydd go iawn.

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod